לפני הרצת בדיקות יש לתכנן לוח זמנים ואפיון הבדיקות.
דוגמה ל-STP
כתיבת מקרי בדיקות תוך התחשבות במקרי קצה שונים.
דוגמה ל-STD
מסמך שיש בו תיאור של באגים, אשר נמצאו במהלך ביצוע בדיקות.
דוגמה ל-SPR
בסוף הבדיקות, ללקוח נשלח מסמך סיכום בדיקות.
דוגמה ל-STR