STD – Software Test Description

במסמך STD יש אוסף מקרי בדיקות כאשר מקרי בדיקות מחולקים לפי תסריטים (לפי RTM – מטריצת הקשר ממסמך תכנון הבדיקות STP).

מה זה מקרה בדיקה (test case) ?

מקרה בדיקה זה תהליך אשר מורכב משלבים שיש לעבור לצורך ביצוע משימה. כאשר לכל שלב יש תיאור מה צריך לעשות (כולל נתונים). לאחר ביצוע כל שלב יש לבדוק האם יש התאמה לתוצאה צפויה או לא. כאשר יש התאמה אז אומרים הכל עבר PASS וכאשר אין התאמה אז צריך לרשום תוצאה בפועל ולסמן את השלב כ-FAIL.

מה זה צ'ק ליסט (Checklist) ?

בצ'ק ליסט אין תיאור מה צריך לעשות בכל צעד בבדיקה וגם לא מתואר מה תוצאה צפויה – פשוט יש רשימה מה צריך לבדוק ולסמן עבר או לא עבר בהצלחה. 

דוגמה למקרי בדיקה:

נניח צריך לבדוק תפריט ראשי באתר, שדות הכנסת נתונים באתר(כגון הרשמה…), אופטימיזציה עבור מנועי חיפוש – SEO  ועוד…

לצורך הזה, נחלק את משהו אשר צריך לבדוק למקרי בדיקה וצ'ק ליסטים. לדוגמה תפריט ראשי באתר מייצג תסריט אשר מחולק למקרי בדיקה וצ'ק ליסטים.

במילים אחרות – מסמך STD מייצג תיאור של מקרי בדיקה אשר מחולקים לפי התסריטים וכל זה על סמך מטריצת הקשר RTM ממסמך תכנון בדיקות STP.